Mała Lingua

Pajęczno

Kontakt

ADRES

Mała Lingua Pajęczno
Dyrektor Filii - Martyna Janeczek
98-330 Pajęczno

NR TELEFONU

O filii

„MAŁA LINGUA” prowadzi zajęcia językowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 10 lat. Kursy prowadzone są przez nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu polisensorycznym języków obcych. Autorska metoda nauki angielskiego dla dzieci, a także innych języków obcych umożliwia nie tylko skuteczną naukę języka, ale również rozbudzenie pasji porozumiewania się w drugim lub kolejnym języku. Zajęcia przeprowadzane są z wykorzystaniem autorskiej metody nauczania „MAŁA LINGUA” opierającej się na stymulacji polisensorycznej pozwalającej nie tylko w sposób łatwy, szybki i efektywny przyswoić zdobytą wiedzę, ale również miło spędzić czas.

Tradycyjne metody nauczania są nieprzystępne dla dzieci, sztywne i nieatrakcyjne, przez co przynoszą niewielkie efekty w młodszych grupach wiekowych. Zajęcia przeprowadzane w tradycyjny sposób podczas siedzenia nad książkami i sporadycznego słuchania zadań z płyty jest nużący i może spowodować zniechęcenie u dziecka do dalszej nauki języka obcego. Zniechęcenie w kolejnych latach może przyczynić się do powstawania poważnych trudności i braków przez zbyt szybkie omawianie materiału w szkole, uczenie się go na pamięć oraz brak utrwalenia podczas realizacji podstawy programowej, przez co dziecko może mieć problem z przyswajaniem języka obcego. Żeby uniknąć tych następstw, MAŁA LINGUA”, czyli szkoła językowa dla dzieci w Pajęcznie oferuje angielski, hiszpański i niemiecki nauczane w sposób bardziej naturalny, zbliżony do nauki pierwszego, ojczystego języka. Rozbudza on dziecięcą ciekawość poznawanego świata, odkrywanie i nazywanie nowych rzeczy w języku obcym, zawiera naukę radzenia sobie w kontaktach społecznych z obcokrajowcami i utrwala przerobiony materiał poprzez zabawę, co jest znacznie trwalsze, bardziej atrakcyjne i przyjemne dla dziecka.

Kursy językowe dla dzieci – nauka to przyjemność!

Szkoła języków obcych „MAŁA LINGUA” oferuje kurs językowy dla dzieci w Pajęcznie składający się z serii atrakcyjnych zajęć, które odbywają się w niewielkich grupach. Mają one na celu proste, przyjemne i skuteczne uczenie się języków obcych poprzez zabawę. O ile w przypadku tradycyjnych zajęć z języka obcego w szkole liczebność grupy jest na tyle duża, że uniemożliwia indywidualne podejście do każdego ucznia, poświęcenie mu większej ilości czasu. Edukacja szkolna zakłada również szybkie omówienie podstawy programowej, która jest obszerna, w związku z czym na przekazanie wiedzy i jej utrwalenie nie ma wiele czasu.

Dlatego też szkoła językowa „MAŁA LINGUA” prowadzi zajęcia w niewielkich grupach odpowiednio podzielonych według wieku i stanu zaawansowania umiejętności porozumiewania się w języku obcym, co sprawia, że przekazywane przez nauczycieli treści kształcenia są znacznie bardziej atrakcyjne, niż w klasycznym modelu nauczania w szkole. Z kolei tempo omawianego materiału jest dostosowane do szybkości przyswajania wiedzy przez grupę, a zdobyta wiedza jest regularnie utrwalana, przez co nie powstają braki w nauce.

Zalety

Dlaczego my?

Nauka języków obcych odbywa się z wykorzystaniem autorskiej metody łączącej w sobie zarówno naukę, jak i zabawę, przez co zajęcia są atrakcyjne dla młodych uczestników. Kursy językowe dla dzieci„MAŁA LINGUA” wyróżnia:

Autorska metoda MAŁA LINGUA oparta na bajkowym motywie rodziny Blabbersów z Livendell,

Rozwijanie pełnozdaniowych wypowiedzi i umiejętności komunikacji,

Przygotowanie dzieci do spontanicznej komunikacji w naturalnym środowisku językowym (na przykład za granicą lub w przypadku spotkania obcokrajowca), rozwinięcie umiejętności „small talk”,

Teatralizacja i umuzykalnienie zajęć,

Autorskie materiały dydaktyczne THE BLABBERS’ FAN CLUB,

Kursy językowe dla dzieci już od 3. roku życia

Grupy 2-3 osobowe, 4-8 osobowe lub zajęcia indywidualne

Teens Space – nowoczesna metoda nauczania młodzieży, dająca im przestrzeń do swobodnego wyrażania siebie,

Jak uczymy?

Jak realizujemy nasze cele?

Nauka angielskiego dla dzieci

Kursy języka obcego przeprowadzane przez szkołę „MAŁA LINGUA” w Pajęcznie opierają się na stymulacji polisensorycznej polegającej na poznawaniu otaczającego świata z wykorzystaniem wszystkich pięciu zmysłów: wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku. Poprzez wykorzystanie autorskiej metody ciekawość świata dziecka zostaje pobudzona, przez co kształtuje się jego wyobrażenie o nim i pojawia się chęć poznawania i doświadczania nieznanego. Odczuwanie, doświadczenie i przeżywanie otaczającego świata przyczynia się do prawidłowego rozwoju człowieka, a świat ten dzieci poznają właśnie przez zabawę. Z tego powodu kurs angielskiego dla dzieci oraz innych języków przygotowane przez szkołę „MAŁA LINGUA” pozwala na poznawanie otaczającego świata, nazywanie jego elementów w języku obcym oraz umożliwiając komunikację w drugim lub kolejnym języku właśnie poprzez elementy zabawy wykorzystującej polisensoryczność. Pozwala to w prosty sposób utrwalić zdobytą przez dziecko wiedzę i w naturalny sposób wprowadzić do jego codziennego życia.

Nauka angielskiego dla młodzieży

Kursy języka obcego przeprowadzane metodą Early Teens Space w Pajęcznie są oparte na motywie SPACE, co oznacza, iż u nas każdy uczeń ma swoją przestrzeń, za którą jest odpowiedzialny, co skutkuje faktem, że staje się ekspertem z danej dziedziny – gramatyki, słownictwa czy mówienia. Główną rolą motywu SPACE jest wspieranie autonomii uczniów oraz zachęcanie ich do wzięcia odpowiedzialności za proces nauczania. Dodatkowo, program ten daje młodzieży możliwość rozwijania zainteresowań i pasji.

Wszystkie te czynniki wpływają na wspieranie i podtrzymanie motywacji uczniów, co ma ogromne znaczenie w procesie nauki języków obcych.

Jest to kluczowa grupa wiekowa, w której świadomie zaczynamy budować ścieżkę kariery zmierzającą do zdania egzaminów międzynardowych gwarantujących sukces w przyszłości. Mierzalny postęp językowy jest osiągany dzięki trzem czynnikom:  powtarzanie materiału w celu przeniesienia wiedzy do pamięci długotrwałej, rozwijanie wszystkich umiejętności językowych oraz egzamin końcowy.

Mała Lingua & Lingua Teens Space w Pajęcznie jako pierwsza przeprowadziła egzamin CAMBRIDGE w naszym mieście Pajęcznie w roku 2019

Oferta

Nasze dane

Licencjonowana Szkoła Języków Obcych Mała Lingua & Lingua Teens Space Pajęczno

Dyrektor Zarządzający, Właściciel Filii Martyna Janeczek

nr konta:
10 1140 2004 0000 3102 5673 3914

Email

Wyślij wiadomość